• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN NAM ĐÀN

      Quyết định số: 5833/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND huyện Nam Đàn vv ban hành quy định đánh giá bình xét xếp loại thi đua khen thưởng hàng năm đối với các tập thể và cán nhân ngành giáo dục

Ngày ban hành:
17/10/2019
Ngày hiệu lực:
17/10/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số: 3696/QĐ-UBND.VX ngày 28/6/2019 V/v phê duyệt kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục, năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
28/06/2019
Ngày hiệu lực:
28/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

    Quyết định số: 3318/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND huyện Nam Đàn V/v công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện năm học 2018-2019

Ngày ban hành:
11/06/2019
Ngày hiệu lực:
11/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo số: 1022/TB-UBND ngày 24/5/2019 của UBND huyện Nam Đàn Kết luận của đ/c Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị Ban chỉ đạo các kỳ thi năm 2019

Ngày ban hành:
24/05/2019
Ngày hiệu lực:
24/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số: 994/UBND-LĐTBXH ngày 20/5/2019 của UBND huyện Nam Đàn V/v đôn đốc công tác phòng, chống đuối nước trẻ em

Ngày ban hành:
20/05/2019
Ngày hiệu lực:
20/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 795/UBND-NV ngày 23/4/2019 của UBND huyện Nam Đàn V/v hướng dẫn tổng kết thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019

Ngày ban hành:
23/04/2019
Ngày hiệu lực:
23/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số: 795/UBND-NV ngày 23/04/2019 của UBND huyện Nam Đàn V/v hướng dẫn tổng kết khen thưởng năm học 2018-2019

Ngày ban hành:
22/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 705/UBND-GD&ĐT ngày 10/4/2019 của UBND huyện Nam Đàn V/v tổ chức dạy học 2 buổi/ngày tại các trường Tiểu học, PTCS từ năm học 2018-2019

Ngày ban hành:
10/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực