Thứ tư, 16/10/2019 - 05:26|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN NAM ĐÀN

Quyết định số: 3696/QĐ-UBND.VX ngày 28/6/2019 V/v phê duyệt kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục, năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
28/06/2019
Ngày hiệu lực:
28/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

    Quyết định số: 3318/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND huyện Nam Đàn V/v công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện năm học 2018-2019

Ngày ban hành:
11/06/2019
Ngày hiệu lực:
11/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo số: 1022/TB-UBND ngày 24/5/2019 của UBND huyện Nam Đàn Kết luận của đ/c Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị Ban chỉ đạo các kỳ thi năm 2019

Ngày ban hành:
24/05/2019
Ngày hiệu lực:
24/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số: 994/UBND-LĐTBXH ngày 20/5/2019 của UBND huyện Nam Đàn V/v đôn đốc công tác phòng, chống đuối nước trẻ em

Ngày ban hành:
20/05/2019
Ngày hiệu lực:
20/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 795/UBND-NV ngày 23/4/2019 của UBND huyện Nam Đàn V/v hướng dẫn tổng kết thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019

Ngày ban hành:
23/04/2019
Ngày hiệu lực:
23/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số: 795/UBND-NV ngày 23/04/2019 của UBND huyện Nam Đàn V/v hướng dẫn tổng kết khen thưởng năm học 2018-2019

Ngày ban hành:
22/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 705/UBND-GD&ĐT ngày 10/4/2019 của UBND huyện Nam Đàn V/v tổ chức dạy học 2 buổi/ngày tại các trường Tiểu học, PTCS từ năm học 2018-2019

Ngày ban hành:
10/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số: 401/UBND-TC-GD ngày 04/03/2019 của UBND huyện Nam Đàn V/v hướng dẫn quy trình thực hiện vận động tài trợ cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Nam Đàn

Ngày ban hành:
04/03/2019
Ngày hiệu lực:
04/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực