Sunday, 23/01/2022 - 09:03|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN NAM ĐÀN
Văn bản liên quan

Quyết định số: 3696/QĐ-UBND.VX ngày 28/6/2019 V/v phê duyệt kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục, năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
28/06/2019
Ngày hiệu lực:
28/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

    Quyết định số: 3318/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND huyện Nam Đàn V/v công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện năm học 2018-2019

Ngày ban hành:
11/06/2019
Ngày hiệu lực:
11/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 795/UBND-NV ngày 23/4/2019 của UBND huyện Nam Đàn V/v hướng dẫn tổng kết thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019

Ngày ban hành:
23/04/2019
Ngày hiệu lực:
23/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số: 3526/QĐ-UBND ngày 15/06/2018 của UBND huyện Nam Đàn V/v ban hành Quy chế thuyên chuyển giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo huyện Nam Đàn

Ngày ban hành:
15/06/2018
Ngày hiệu lực:
15/06/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực