• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN NAM ĐÀN

Công văn số: 49/CV-PTCKH ngày 10/9/2019 của Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Nam Đàn V/v hướng dẫn thủ tục lập dự toán, thanh quyết toán đối với các khoản mua sắm tài sản, tu sửa tài sản, xây dựng nhỏ tại các đơn vị trường học

Ngày ban hành:
10/09/2019
Ngày hiệu lực:
10/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số: 196/PGD&ĐT ngày 04/09/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo V/v thực hiện các khoản thu - chi năm học 2019-2020 tại các trường Mầm non, Tiểu học, THCS công tập trên địa bàn huyện Nam Đàn

Ngày ban hành:
04/09/2019
Ngày hiệu lực:
04/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số: 131/PGD&ĐT ngày 24/6/2019 của Phòng GD&ĐT huyện Nam Đàn V/v chấn chỉnh hiện tượng dạy thêm trái quy định trong hè 2019

Ngày ban hành:
24/06/2019
Ngày hiệu lực:
24/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số: 106/PGD&ĐT ngày 21/5/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đàn V/v đôn đốc thực hiện các khoản thu - chi năm học 2018-2019 chuẩn bị duyệt quyết toán từng khoản thu theo quy định

Ngày ban hành:
21/05/2019
Ngày hiệu lực:
21/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực