• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN NAM ĐÀN
 • Lê Trung Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0383822497
  • Email:
   sonltr.nd@nghean.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đàn

 • Nguyễn Quang Xuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0983.718.073
  • Email:
   xuyennq.nq@nghean.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách THCS: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đàn

 • Đặng Hoài Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0983.827.469
  • Email:
   namdh.nd@nghean.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đàn

 • Nguyễn Thị Thái Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0988.802.499
  • Email:
   huyenntt.nd@nghean.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đơn vị: -- Chuyên môn: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đàn

 • Phạm Xuân Thục
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0982.760.656
  • Email:
   thucpx.nd@nghean.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đơn vị: --Chuyên môn TKKH-CNTT-VP: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đàn

 • Lê Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0978.330.273
  • Email:
   huongttct1970@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đơn vị: - Chuyên môn Kế toán: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đàn

 • Trần Thị Đông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0385.032.879
  • Email:
   dongtt.nd@nghean.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn Mầm non: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đàn

 • Nguyễn Văn Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức
  • Điện thoại:
   0983027945
  • Email:
   sonnv.nd@nghean.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn Tiểu học: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đàn

 • Nguyễn Quang Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0976.233.986
  • Email:
   duongnq.nd@nghean.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đơn vị: ---- Chuyên môn THCS: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đàn

 • Nguyễn Xuân Nghị
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0986.018.868
  • Email:
   nghinx.nd@nghean.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đơn vị: ---- Chuyên môn TTCB-Thanh tra: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đàn

 • Lê Trọng Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức
  • Điện thoại:
   0987836331
  • Email:
   letronghungnd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đơn vị: ---- Chuyên môn THCS: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đàn