Sunday, 23/01/2022 - 09:26|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN NAM ĐÀN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo nội dung ôn tập, kết quả thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức, giáo viên, nhân viên Tiểu học huyện Nam Đàn

Thông báo Thí sinh đủ điều kiện dự vòng 2, hướng dẫn nội dung ôn tập, kỳ sát hạch xét tuyển viên chức, giáo viên, nhân viên Tiểu học huyện Đam Đàn

A. Phần kiến thức chung

          1. Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật số 52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

2. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

3. Nghị định 112/2020/NĐ- CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

4. Thông tư liên tịch số 21/2015/TTTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập.

B. Phần chuyên môn nghiệp vụ

          I. Phần tự luận:

- Luật giáo dục số: 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019.

- Thông tư 20/2018/TT-BGD-ĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

- Thông tư 27/2020/TT-BGD&ĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy định đánh giá học sinh Tiểu học.

- Thông tư 28/2020/TT-BGD&ĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành điều lệ trường Tiểu học.

- Phương pháp giảng dạy các môn bậc Tiểu học.

II. Phần trắc nghiệm:

Giáo viên:

- Chương trình giáo dục phổ thông Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Các nội dung chuyên môn liên quan dạy học từ lớp 1 đến lớp 5 theo chuyên ngành dự tuyển.

Nhân viên thư viện thiết bị:

- Các nội dung liên quan đến Quyết định số 01/2003/QĐ/BGD-ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông.

- Quyết định số 01/2004/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 01 năm 2004 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2003/QĐ/BGD-ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông.

- Các nội dụng liên quan đến Luật thư viện số 46/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2019.

- Các nội dụng liên quan đến Thông tư 15/2009/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ngày 16 tháng 7 năm 2009 ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học

- Các nội dụng liên quan đến Thông tư 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 04 năm 2019 của Bộ GD&ĐT ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1.

- Các nội dụng liên quan đến Thông tư 43/2020/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Bộ GD&ĐT ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2.

- Các nội dung chuyên môn liên quan đến công tác Thư viện thiết bị bậc tiểu học.

(Các File văn bản nội dung ôn tập các môn đính kèm)


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết